Service


บทความ ปลวก มด แมลงสาบ หนู

Rounded Image

ปลวก​เป็น​แมลงชนิดหนึ่ง​ ​มีชีวิต​อยู่​รวม​กัน​เป็น​หมู่​เหล่า​ ​เรียกว่า​ "​แมลงสังคม" ​ปลวก​เป็น​ศัตรูสำ​คัญต่อ​ ​เศรษฐกิจของประ​เทศ​ทั้ง​ทางตรง​และ​ทางอ้อม​ ​ทำ​ความ​เสียหายอาคารบ้านเรือน​ ​สิ่งก่อสร้าง​ ​พืชสวน​และ​พืชไร่ต่างๆRounded Image

มด​เป็น​ "​แมลงสังคม" ​ซึ่ง​จะ​รวม​กัน​เป็น​หมู​เหล่าประกอบ​ด้วย​ 1. ​มดงาน​ (WORKER) 2. ​มดตัว​ผู้​ (MALE)3. ​มดตัวเมีย​หรือ​นางพญา​ (QUEEN) 1. ​มดงาน​ (WORKER) ​เป็น​มดเพศเมีย​ ​เป็น​หมัน​ ​แบ่ง​เป็น​ 2 ​กลุ่ม​ ​ตามขนาด​Rounded Image

แมลงสาบมี​อยู่​ประมาณ​ 4,000 ​กว่าชนิด​ ​เป็น​แมลงโบรานณมีวิวัฒนาการมาประมาณ​ 250 ​ล้านปีมา​แล้ว​ ​เนื่อง​จาก​มันมี​ความ​สามารถ​ใน​การปรับตัว​เข้า​กับ​สิ่งแวดล้อม​ได้​ดี​ ​กิน​ได้​ทั้ง​พืช​และ​สัตว์​ ​ลำ​ตัวมีกลิ่นเหม็น​จึง​เรียกว่า​"​แมลงสาบ"Rounded Image

หนู​เป็น​สัตว์​เลี้ยงลูก​ด้วย​นม​ ​มี​ความ​ฉลาด​ ​ปรับตัว​เข้า​กับ​สภาพแวดล้อม​ได้​ง่าย​ ​เคลื่อนไหว​เร็ว​ ​หลบซ่อนตัวเก่ง​ ​และ​ขยายพันธุ์​ได้​อย่างมีประสิทธิภาพ​​หนูที่พบ​ใน​ประ​เทศไทย​ ​มีประมาณ​ 36 ​ชนิด แบ่งออก​เป็น​ 4 ​กลุ่ม​ ​ใหญ่ๆ​