บริการจัดการปลวกระบบการจัดการปลวก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. บริการจัดการและควบคุมปลวกสำหรับอาคารระหว่างก่อสร้าง
  1.1 ศึกษารายละเอียดของแบบแปลนอาคารก่อนเริ่มวางแผนงานบริการ เช่น แปลนคาน กำแพงสองชั้น ท่อชาร์ป เสาโพรง
Rounded Image
  1.2 ส่วนที่เป็นพื้นอาคารติดดิน (Slab-on-Ground, No Crawl Space Underneath)

 • การฉีดเคมีใต้อาคารก่อนการเทพื้นคอนกรีต (Sub-Slab Soil Treatment)

  โดยการขุดเซาะร่องขนาดประมาณ 10 x 10 ซม. ขนานตามแนวคานทั้งหมด ทั้งด้านในและด้านนอก ฉีดอัดเคมีลงในร่องที่ได้ขุดไว้ ตามด้วยการฉีดพ่นเคมีให้ทั่วในขณะที่กลบดินกลับเข้าไปในร่องนั้น แล้วทำการฉีดเคลือบเคมีอีกชั้นให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแบบปูพรม โดยให้เทพื้นคอนกรีตปิดทับเคมีโดยเร็วที่สุด
Rounded Image
  1.3 ส่วนพื้นที่ใต้อาคารที่มีช่องว่างมากกว่า 80 ซม. (Building area with over 80 cm. clearance of crawl space)

 • การติดตั้งสายเคมีและหัวฉีด SwingJet (Chemical hose and SwingJet Installation)

  โดยการติดตั้งสายเคมีใต้พื้นอาคาร จากบริเวณกลางห้องไปหาจุดติดตั้งกล่องควบคุม (Control Box) ที่อยู่ด้านนอกอาคาร สายเคมีชนิดพิเศษที่มีความยืดหยุ่น ทนทาน ช่วยป้องกันการแตกขาดจากแรงดันที่สูง และการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ ชุดหัวฉีดทั้งหมดผลิตจากวัสดุชนิด Duracon ซึ่งมีความทนทานและแข็งแรงสูง หัวฉีด SwingJet แต่ละหัวจะมีสายต่อตรงจากปั๊มเข้าสู่หัวฉีด ในแบบเข้าหนึ่งออกหนึ่ง (One to One Direct Injection) แรงดันที่ได้จึงสม่ำเสมอและสูงพอที่จะกระจายเคมีสู่ทุกด้านของคาน โดยที่ SwingJet หัวฉีดเคมีแบบใบพัดสามารถหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา ที่ถูกคำนวนและออกแบบมาเป็นพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เพื่อการฉีดกระจายเคมีที่ทั่วถึง ทุกซอกทุกมุม ระบบฉีดเคมีตรงจากจุดศูนย์กลาง ฉีดเข้าหาคานทุกด้าน (Spray-Into-Foundation-Beam) ทำให้แนวคานทุกด้านได้รับเคมีในปริมาณที่เหมาะสมและได้ผลดีในการป้องกันปลวกต่างจากระบบท่อแบบฉีดเคมีออกจากคาน

 • การติดตั้งกล่องควบคุม (Control Box Installation)

  โดยติดตั้ง Control Box ไว้ด้านนอกอาคาร ทำหน้าที่เป็นจุดเก็บรักษาสายเคมี SwingJet ที่ถูกติดตั้งไว้ใต้อาคาร เพื่อความสะดวกและแม่นยำสำหรับการอัดเคมีใต้พื้นอาคารในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องมีการขุดหรือเจาะใต้พื้นอาคารอีกครั้ง สายเคมีแต่ละสายจะมีฉลากระบุหมายเลข สามารถเจาะจงอัดเคมีในจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

 • การอัดน้ำเคมีใต้พื้นอาคารผ่านระบบ KiiS และ SwingJet (Sub-Slab Injection via Kiis and SwingJet)

  หลังจากติดตั้ง SwingJet และอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว ระบบ KiiS จะเริ่มทำการคำนวนและสั่งการ ฉีดเคมีอย่างแม่นยำ ควบคุมการเปิด-ปิด วาล์วจ่ายเคมีอัตโนมัติ สามารถจ่ายเคมีได้อย่างครบถ้วน เต็มเม็ดเต็มหน่วยและได้แรงดันที่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำการจัดเก็บข้อมูลขณะปฏิบัติงานจริงไว้ใน SmartCard ถูกใช้เพื่อบันทึกผลและรายละเอียดขณะปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอน และรายงานเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อการควบคุมคุณภาพงานบริการ